Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх,хасагдах хэлцлийг Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд.

1.Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх,Төрсний гэрчилгээний хуулбар 

2.Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх,хасагдах хэлцэл/Нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/

3.Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Эх хувь/

4.Үйлчилгээний хураамж :8000 төгрөг, Яаралтай бол 16000 төгрөг-Голомт банк / 4705006689

5.Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцаах хуудас/тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт,яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр