Сайн байна уу? Таньд энэ өдрийн мэнд хүргэе!
Open
X

Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх,хасагдах хэлцлийг Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд.

1.Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, Төрсний гэрчилгээний хуулбар 

2.Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцэл /Нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/

3.Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Эх хувь/

4.Үйлчилгээний хураамж :8000 төгрөг, Яаралтай бол 16000 төгрөг-Голомт банк / 4705006689

5.Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцаах хуудас /тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

close
Facebook IconYouTube IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар