Худалдах-худалдан авах гэрээ.

ХУДАЛДАХ – ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭДБҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

  1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээнийхуулбар
  2. Худалдах -худалдан авах гэрээ/нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
  3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/эххувь/
  4. Тухайн дүүргийн татварын хэлтэс торлогын албан татвар /2 хувиар/ төлсөн баримт/эх хувь/
  5. Үйлчилгээний хураамж: Голомт банк / 4705006689 / дансанд энгийн 20000 төгрөг, Яаралтай бол 40000 төгрөг
  6. Мэдүүлэгбөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр