Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анхны удаа бүртгүүлж баталгаажуулах.

Хувийн хашаа байшингийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ авахад дараах материалыг бүрдүүлнэ.

  • Гэрчилгээ авахыг хүссэн өргөдөл /хаяг, хэмжээ, хэдэн хүний өмч, хэдэн төгрөгөөр үнэлсэн, хэдэн онд ямар байдлаар тухайн  эд хөрөнгө бий болсон, урьд  нь үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ олгогдож байсан эсэх талаар заавал тусгасан байх шаардлагатай/
  • Багийн Засаг даргын тодорхойлолт /Үл хөдлөх хөрөнгийн оршин байх хаяг, байшингийн хэмжээ, хаягийн өөрчлөлт орж байсан эсэх, өмчлөгчийн овог нэр г.м тусгасан байх/
  • Ам бүлийн тодорхойлолт
  • Өмчлөгчийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
  • Өмчлөж авсан газрын болон байшингийн талбайн хэмжээ харуулсан кадастрын зураг
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн 4 талаас нь бүтэн харагдуулж авсан фото зураг /А4 цаасан дээр нээж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс дээш байшинтай бол нэг зурагт бүгдийг нь багтааж авах/
  • Байшингийн схем зураг
  • Голомт банк /4705104478 / дансанд үнэлсэн үнийн дүнгийн 0.01 хувиар бодож тэмдэгтийн хураамж тушаана.
  • Өмчлөгч болон хамтран өмчлөгчийн аль нэг нь 14 хоногийн дараа биеэр ирж, иргэний үнэмлэхээ шалгуулан буцах хуудсаа өгч өмчлөх эрхийн гэрчилгээгээ хүлээн авна.

Жич:Мөн дээрх материалаар таны эд хөрөнгө өмчлөх эрх хангалттай нотлогдохгүй байвал улсын бүртгэгч нэмэлт материал шаардах болно. Мөн та өөрийн орон /хувийн/ сууцаа хувьчлалаар  хувьчилж авсан тохиолдолд хувьчилж авсан тухай нотлох баримтын хувийг заавал өгнө.
Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр