Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууц,газар өмчлөх эрхийг баталгаажуулах.

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл/өргөдөлд тухайн газрын хаяг, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүнх амтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж гарын үсгээ зурсан байна

  1. /Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр/эх хувь/
  2. Хянанбаталгааны дүгнэлтийнхуулбар
  3. Кадастрын зураг/эх хувь/
  4. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
  5. Үйлчилгээний хураамж- үнэ төлбөргүй
  6. Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэгхүлээнавснаасхойшажлын 9 хоногт бүртгэнэ.

ТӨРӨӨС ХУВЬЧИЛСАН ОРОН СУУЦ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл/ тухайн орон сууцны хаяг, талбайн хэмжээ, үнэ, хэдэн хүний өмч болох талаар тодорхойбичиж, гарын үсэг зурсан байна/
2. Өмчлөгч, хамтран өмчлөгч нарын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
3. Орон сууц хувьчлах товчооноос олгосон орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
4. Үйлчилгээнийхураамж-Голомт банк / 4705006689 / дансанд энгийн 5000 төгрөг, Яаралтайбол 10000 төгрөг
5. Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн  авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр