Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл.

Өөр аймаг, хот руу шилжин явагсад:

 1. Шилжин явж буй тухай өргөдөл. Оршин сууж байсан багийн хүн амын бүртгэлээс хасуулсан тухай тэмдэглэл
 2. Шилжин очиж буй газрын баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Ажлын байрны тодорхойлолт
 4. Албан томилолтоор явж байгаа бол томилолтын хуулбар
 5. Эмнэлэгийн заалтаар явж байгаа бол эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр
 6. Иргэний үнэмлэх эх хувиар /хуулбартай/, зураг 1%
 7. 16 хүртэлх насны хүүхэд эцэг эхийгээ дагаж явж байгаа бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 8. Цэргийн насны иргэд аймгийн Цэргийн хэлтсээс хасалт хийлгэсэн тухай

Тодорхойлолт

ДООРХИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТУШААНА.

АЙМАГ ХООРОНД :

1. Тэмдэгтийн хураамж -1000 төгрөг /5422106150-данс ХААН банк/

2. Үйлчилгээнийхураамж -2500 төгрөг /261700050377-данс Төрийн банк/

АЙМГААС НИЙСЛЭЛРҮҮ ШИЛЖИХ:

1. Тэмдэгтийн хураамж -1000 төгрөг /5422106150-данс ХААН банк/

2. Үйлчилгээнийхураамж -2500 төгрөг /261700050377-данс Төрийн банк/

 1. Шилжин ирж буй газрын багийн Засаг даргын тодорхойлолт
 2. Иргэний үнэмлэх эх хувиар  /хуулбартай/,  зураг 1%
 3. 16 хүртэлх насны хүүхэд эцэг эхийгээ дагаж ирж байгаа бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 4. ХААТР-24 маягтын хайчилбар

ДООРХИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ  ТУШААНА.

АЙМГААС АЙМАГ ХООРОНД :
1. Тэмдэгтийн хураамж -1000 төгрөг /5422106150-данс ХААН банк/
2. Үйлчилгээнийхураамж -2500 төгрөг /261700050377-данс Төрийн банк/

НИЙСЛЭЛ , АЙМАГ ДОТОР ШИЛЖИН СУУРЬШИХ:
1.Тэмдэгтийн хураамж -1000 төгрөг /5422106150-данс ХААН банк/
2. Үйлчилгээнийхураамж -2500 төгрөг /261700050377-данс Төрийн банк/


Өөр аймаг хотоос шилжин ирэгсэд:

 • Шилжин ирж буй газрын багийн Засаг даргын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар  /хуулбартай/
 • Цээж зураг 1%
 • 16 хүртэлхнасны хүүхэд эцэг эхийгээ дагаж ирж байгаа бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • ХААТР-24 маягтынхайчилбар
close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр