Баянтүмэн сум.

12-bayntumen

Нэр: Шоовдор овогтой Одончимэг

Нас: 33

Төгссөн сургууль:

2003 онд “ Тэнгэр дээд сургууль”

 • Боловсрол: Дээд

Мэргэжил: “ Түүхийн багш – Архивч”

Ажилласан байдал:

 • 2006-2007 онд Баянтүмэн сумын ЕБС
 • 2007-2011 онд Баянтүмэн сумын ЗДТГ-т “ Иргэний бүртгэлийн мэргэжилтэн ”
 • 2012 оноос одоог хүртэл УБХэлтэст
 • Албан тушаал: Улсын бүртгэгч

Ажлын амжилт:

 1. 2010 онд “ Байгууллагын аварга”
 2. 2013 онд “ Аймгийн засаг даргын зуух “ –аар шагнуулж тус тус амжилт гаргаж байсан.

Харилцах утас: 89588619, 97010535

Мэйл хаяг: Shoovdor_Odonchimeg@yahoo.com

Ажлын байрны зорилго:

Иргэн, Хуулийн этгээдийн, Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг баталгаажуулж, гэрчилгээ олгох, эд хөрөнгөтэй холбоотой бусад харилцааг төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэх.

Ажлын байрны зорилт:

 1. Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах.
 2. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим санг шинэчлэн, холбогдох лавлагаа мэдээллээр иргэн, хуулийн этгээдийг хангах.
 3. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн мэдээллээр удирдлагыг хангах.
 4. Эд хөрөнгө өмчлөхтэй холбоотой хууль журам, дүрэм, зааврыг судлах.

Ажлын байрны үйл ажиллагаа.

Иргэний бүртгэл:

 • Иргэний гэр бүлийн 8 төрлийн бүртгэл бүртгэж гэрчилгээ олгох.
 • Шилжилт ирсэн, шилжин явсан бүртгэл хийх.
 • Иргэний үнэмлэх \ шинээр, 25–ны сунгалт , 45-ны сунгалт, гээгдүүлсэн цахим иргэний үнэмлэх дахин олгох
 • Гадаад паспорт олгох, гадаад паспортын сунгалт зэрэг анхан шатны бүртгэл хийх.
 • Лавлагаа олгох

Эд эрхийн бүртгэл:

 • Иргэн хуулийн этгээдийн газрын өмчлөх архийг баталгаажуулж гэрчилгээ олгох
 • Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийг анх удаа бүртгүүлж баталгаажуулж, гэрчилгээ олгох.
 • Худалдах худалдан авах гэрээг бүртгэн баталгаажуулж, гэрчилгээ олгох.
 • Арилжааны гэрээг бүртгэн гэрчилгээ болгох
 • Бэлэглэлийн гэрээг бүртгэн гэрчилгээ олгох
 • Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх хэлцлийг бүртгэн, гэрчилгээ олгох.
 • Ипотек буюу барьцаат зээлийн гэрээ, ипотик цуцалсан, өөрчилсөн бүртгэлийг анхан шатанд бүртгэж баталгаажуулах
 • Өмчлөх эрхийн бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга хийх
 • Үрэгдүүлсэн, гээгдүүлсэн гэрчилгээг дахин олгох
 • Гэрээслэгч, өмчлөгч, худалдан авагчийн хүсэлтээр урьдчилсан тэмдэглэл хийх
 • Хөрөнгө нэгтгэсэн, устгасан, нураасан тохиолдолд хаах бүртгэл хийн
 • Иргэн, хуулийн этгээдийн , эд хөрөнгийг эх нотлох баримт бичгийн архив бүрдүүлэх.
 • Шаардлагатай үл хөдлөх эд хөрөнгийг газар дээр нь очиж  нүдээр үзэх
 • Үнэт цаасыг зохио ёсоор зарцуулах

БАЯНТҮМЭН СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр