Сайн байна уу? Таньд энэ өдрийн мэнд хүргэе!
Open
X

Үйлчилгээ.Компани өөрчлөн байгуулагдах (нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах)

[wpsm_comparison_table id=”2″ class=””]
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс/

Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх

[wpsm_comparison_table id=”3″ class=””]

Сан шинээр бүртгүүлэх

[wpsm_comparison_table id=”4″ class=””]
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлөөс/

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх

[wpsm_comparison_table id=”5″ class=””]
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:
• Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
• Та Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
• Холбогдох загвар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах

Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх

[wpsm_comparison_table id=”6″ class=””]
Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ажиллах ТББ, нөхөрлөлийн хувьд дараах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулна. БОХТХуулийн 32 дугаар зүйлийн дагуу.
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлөөс итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:
• Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
• Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.

Хадгаламж, зээлийн хоршоо шинээр бүртгүүлэх

[wpsm_comparison_table id=”7″ class=””]

Хуулийн этгээдийн салбар бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримыг нь гүйцэтгэдэг тусгай нэгжийг салбар гэнэ.
1. УБ-05 маягтыг бөглөх
/1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.
2. Салбар байгуулах тухай шийдвэр /1хувь/
• Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас Салбар байгуулах тухай шийдвэрээ гаргаж, гүйцэтгэх удирдлагыг томилж, хаягийг заасан байна.
• ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол
3. Салбараа байгуулж буй хуулийн этгээдийн гэрчилгээ
Эх хувиар авч ирнэ. Уг гэрчилгээн дээр салбар байгуулсан тухай бүртгэл хийгдэнэ
4. Салбарын журам
/2хувь/
Салбар байгуулж буй хуулийн этгээд нь өөрсдөө боловсруулж авч ирнэ, тамга тэмдгээ дарсан байх.
5. Салбарын захирал /эрхлэгч/-ын иргэний бичиг баримт /1хувь/
Нотариат шаардлагагүй
6. Салбар байрших хаягийн нотлох баримт/1 хувь/
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ.
7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Салбар байгуулж буй хуулийн этгээдийн гэрчилгээн дээр бүртгүүлэх бол 20000 төгрөг, Салбарын гэрчилгээ шинээр авах бол 25000 төгрөгийг Татварын хэлтсийн дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /компанийн хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчдаас/
САНАМЖ:
• Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
• Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах шаардлагатай. /http://www.legalinfo.mn

Хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар бүртгүүлэх

[wpsm_comparison_table id=”8″ class=””]
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /компанийн хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчдаас/

Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөгдөн бүртгүүлэх

[wpsm_comparison_table id=”9″ class=””]
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:
Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
• Та Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
• Холбогдох загвар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах

Хуулийн этгээдийн шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах /2005 оноос өмнө байгуулсан хуулийн этгээдийн хувьд/

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЗӨВЛӨМЖ
Өмнө нь Татварын байгууллагад бүртгэлтэй, регистрийн дугаартай хуулийн этгээдийн хувьд УБ-05 маягтыг бөглөх /1 хувь/.
Өмнө нь ХЗДХЯ, БСШУЯ зэрэгт бүртгүүлж гэрчилгээ авч байсан ТББ, сургууль, цэцэрлэгийн хувьд УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь /
www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банк 261700050353 дугаар дансанд 500 ₮/
Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх.
Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр /тогтоол/, тамга тэмдэг дарах
Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх, хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, удирдах бүтцийг томилсон шийдвэр /тогтоол/ гаргаж, анхны үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчид, ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн гишүүд гарын үсгээ зурсан байна.
Хуучин гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх
Үрэгдүүлсэн бол хүчингүйд тооцуулсан тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулж сонинг эх хувиар авч ирэх
Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/
Үүсгэн байгуулагчид, удирдах зөвлөл дүрмийг батлах ба эдгээр нь өөрчлөгдөн томилогдсон /эрх шилжүүлсэн/ тохиолдолд шинэ гишүүд дүрмийг батална
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Татварын хэлтсийн дансанд 44.000 ₮/
Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх.
Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/
Шинээр томилогдсон үүсгэн байгуулагчид, удирдлага, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн
Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:
Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
• Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх

[wpsm_comparison_table id=”11″ class=””]
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх

[wpsm_comparison_table id=”12″ class=””]
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:
• Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
• Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
• Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлөөс/

 

close
Facebook IconYouTube IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар