Нас баралт.

Нас баралтыг бүртгэх

  • төв суурин газарт 5 хоног, орон нутагт 10 хоног, тодорхой биш шалтгаанаар нас барсан буюу цогцос олдсон тохиолдолд цагдаагийн байгууллага төв суурин газар болон орон нутагт 10 хоногт нас барагчийн оршин сууж байсан, эсхүл нас барсан, цогцос олдсон газрын сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт бүртгүүлнэ.

                      Бүрдүүлэх материал:

  • Нас барсан тухай эмнэлгийн  мададлагаа
  • Нас барагчийн төрсний гэрчилгээ иргэний үнэмлэх болон бусад баримт бичиг / хуулбар/
  • Иргэний үнэмлэхгүй бол оршин суугаа газрын Засаг даргын тодорхойлолт, архивын лавлагаа
  • Шүүхийн шийдвэрээр иргэнийг  нас барсан гэж зарласан бол шүүхийн шийдвэрийн хуулбар
  • Нас барсан шалтгааны талаар шүүх эмнэлгийн дүгнэлт байна

       Нас барсны гэрчилгээ дахин авахад:

   Нас барсны гэрчилгээний їнэ :- 5000 тєгрєг Тєрийн банк ,УБХ-ын 261700050377 тоот дансанд

 

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр