Гэрлэлт цуцлалт.

Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл

                         Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах:

                            Бүрдүүлэх  материал:

 • Эхнэр ,нөхрийн тус тусдаа гаргасан өргөдөл

Өргөдөлдөө\ 0-18 нас хүртлэх  хүүхэдгүй, эд хөрөнгийн маргаангүй, мөн ямар шалтгаанаар гэрлэлтээ цуцлуулж байгаа тухайгаа  тодорхой бичнэ\

 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэхний канондсон хуулбар

Захиргааны  журмаар гэрлэлтээ  цуцлуулж  байгаа тохиолдолд гэрлэгчдийг биечлэн байлцуулна

Шүүхийн  журмаар гэрлэлт цуцлах:

 • Гэрлэлтээ шүүхийн журмаар цуцлуулсан иргэн шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 10 хоногийн дотор иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

                       Бүрдүүлэх материал:

 • Шүүхийн шийдвэр
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэхний канондсон хуулбар
 • Єргєдєл

Гэрлэчдийн  хэн нэгнийг нь шүүхээс нас барсан, эсхүл эрх зүйн чадамжгүй, 3-аас дээш жил хорих ял эдэлхээр таслан шийдвэрлэх шүүхийн тогтоол хүчин төгөлдөр болсон бол нөгөө тал нь гэрлэлтээ цуцлуулахаар өргөдлөө оршин суугаа  газрынхаа сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт гаргаж болно.

  Гэрлэлт цуцлалт:

Гэрчилгээний үнэ 2500 тєгрєг тєрийн банк, УБХ-ын 261700050377 тоот данс

                                                Дахин авахад:

Гэрчилгээний үнэ 5000 тєгрєг Тєрийн  банк, УБХ-ын 261700050377 тоот данс

Гэрлэлт сэргээсэн тухай бүртгэл

 • Нөхөр, эхнэр хоёр хамт ирж гэрлэлтээ сэргээсэн тухай бүртгүүлнэ.
 • Гэрлэлтээ сэргээлгэхийг хїссэн єргєдєл / наториат/
 • Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар/ наториат/
 • Иргэнийг сураггүй алга болсонд тооцсон, эсхүл нас барсан гэж зарласан шийдвэр хүчингүй болсон тухай шүүхийн шийдвэрийн хуулбар
 • Гэрлэлт цуцалсан шийдвэрийг хүчингүй болгосон тухай шүүхийн шийдвэрийн хуулбар
 • Захиргааны журмаар гэрлэлтийг цуцалсан тухай гэрчилгээ.
 • Архиваас нөхөр буюу эхнэр нь өөр хүнтэй гэрлээгүй тухай лавлагаа

    Гэрлэлтийн гэрлэлтйин гэрчилгээ :

 • Гэрчилгээний үнэ 2500 тєгрєг Тєрийн  банк, УБХ-ын 261700050377 тоот данс

 

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр