Гадаад паспорт олголт.

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТЫН ХУРААМЖ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Гадаад паспорт олгох хугацаа /жилээр/

Үүнээс

УБЕГазрын дансанд тушаах гадаад паспортын үнэ

Хэрлэн сумын Татварын тасгийн дансанд тушаах

1 жилийн

8800

8700

5000

5 жилийн

18800

8700

5000

УБЕГ-ын Голомт-4 банкны1401001081 тоот дансанд

“Титан интернейшнл” ХХК-ийн Голомт-4 банкны1401001218 тоот дансанд

Хэрлэн сумын Татварын тасаг

5422106150 

/Хаан банк/

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. Иргэний үнэмлэх /иргэн өөрийн биеэр/
  2. 4 хувь цээж зураг / шаардлага хангасан зураг/
  3. Гадаад паспорт хүчингүй болсон, хуудас дууссан бол гадаад паспортыг эх хувиар нь хураалгах. /Гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд Хас банк-5000286093 дансанд 40,0 мян төгрөг тушаана./
  4. Зовихондоо давхараа хийлгэсэн тохиолдолд эмнэлэгийн бичиг авч ирэх/хийлгэсэнээс өмнөх, хийлгэсний дараах зургаа нааж баталгаажуулсан байх/
  5. Насанд хүрээгүй хүүхэд /төрсний гэрчилгээ, эрүүл мэндийн дэвтэр, асран хамгаалагчын цахим үнэмлэх эдгээрийн хуулбар/ эрүүл мэндийн дэвтэргүй насанд хүрээгүй хүүхэд багийн засаг даргын тодорхойлолт дээр зураг наалган баталгаажуулан авч ирэх / дээрхи мөнгө тушаасан баримт 4% зургыг бүрдүүлэх/

ГАДААД ПАСПОРТ СУНГАХ

Сунгалтын хугацаа

Үйлчилгээний үнэ /261700050344-Төрийн банк/

Тэмдэгтийн хураамж /5422106150 Хаан банк/

Бүгд

1 жил

2000

2500

4500

2 жил

4000

2500

6500

3 жил

6000

2500

8500

4 жил

8000

2500

10500

5 жил

10000

2500

12500

 

   

                                

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр