Гадаад паспорт олголт.

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТЫН ХУРААМЖ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Гадаад паспорт олгох хугацаа /жилээр/

Үүнээс

УБЕГазрын дансанд тушаах гадаад паспортын үнэ

Хэрлэн сумын Татварын тасгийн дансанд тушаах

1 жилийн

8800

8700

5000

5 жилийн

18800

8700

5000

УБЕГ-ын Голомт-4 банкны1401001081 тоот дансанд

“Титан интернейшнл” ХХК-ийн Голомт-4 банкны1401001218 тоот дансанд

Хэрлэн сумын Татварын тасаг

5422106150 

/Хаан банк/

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. Иргэний үнэмлэх /иргэн өөрийн биеэр/
  2. 4 хувь цээж зураг / шаардлага хангасан зураг/
  3. Гадаад паспорт хүчингүй болсон, хуудас дууссан бол гадаад паспортыг эх хувиар нь хураалгах. /Гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд Хас банк-5000286093 дансанд 40,0 мян төгрөг тушаана./
  4. Зовихондоо давхараа хийлгэсэн тохиолдолд эмнэлэгийн бичиг авч ирэх/хийлгэсэнээс өмнөх, хийлгэсний дараах зургаа нааж баталгаажуулсан байх/
  5. Насанд хүрээгүй хүүхэд /төрсний гэрчилгээ, эрүүл мэндийн дэвтэр, асран хамгаалагчын цахим үнэмлэх эдгээрийн хуулбар/ эрүүл мэндийн дэвтэргүй насанд хүрээгүй хүүхэд багийн засаг даргын тодорхойлолт дээр зураг наалган баталгаажуулан авч ирэх / дээрхи мөнгө тушаасан баримт 4% зургыг бүрдүүлэх/

 

  

                                

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр