Сайн байна уу? Таньд энэ өдрийн мэнд хүргэе!
Open
X

Монгол улс, ОХУ, БНХАУ-т хил орчим нутагт зорчих түр олгох тухай.

Хил зорчих үнэмлэх /хавсралт/
Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 184 дүгээр тогтоолын 9 дэх хэсэгт заасны дагуу ОХУ, БНХАУ-тай байгуулсан 1994, 2004 оны олон улсын хэлэлцээрт заагдсан засаг захиргааны нэгжийн иргэдэд хил орчмын нутаг дэвсгэрт зорчих нэг удаагийн болон олон удаагийн үнэмлэх олгоно.

Үүнд:БНХАУ

  1. Чойбалсан
  2. Чулуунхороот
  3. Матад
  4. Баянтүмэн
  5. Халхгол

Үүнд:ОХУ

  1. Чулуунхороот
  2. Дашбалбар
  3. Баян-Уул
  4. Баяндун

Бүрдүүлэх материал:
Цахим үнэмлэх
3х4 цээж зураг /2 хувь/

ОХУ-ын хил зорчих үнэмлэх авахад цээж зурагны шаардлаггүй

-БНХАУ, ОХУ-ын хил зорчих үнэмлэх /нэг удаа /Төрийн банк 261700050344 дансанд 3000 төгрөг/

-БНХУ-ын хил зорчих үмэмлэх /олон удаа/Төрийн банк 261700050344 дансанд 10000 төгрөг/
Бусад сум, багийн иргэдийн тухайд үндэсний энгийн гадаад паспортоор зорчих болно.

 

close
Facebook IconYouTube IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар