Сайн байна уу? Таньд энэ өдрийн мэнд хүргэе!
Open
X

Иргэний цахим үнэмлэх.

Иргэний цахим үнэмлэх

 Монгол Улсын иргэний цахим үнэмлэх нь тус улсын иргэн мөн болохыг батлан гэрчлэх баримт мөн.

Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийг 16 нас хүрсэн иргэнд шинээр, 25, 45 нас хүрсэн иргэнд хугацааг шинээр сунгаж олгоно.

А. 16 НАС ХҮРСЭН ИРГЭН ШИНЭЭР ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ АВАХ

 • Төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэх
 • 16 нас хүрсэнээс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ                                                                                                                                  Үйлчилгээний хураамж
 • Төрийн банк- 261700050366 дансанд 15000 төгрөг /иргэний үнэмлэхний үнэ/
 • Татварын дансанд-3300 төгрөг /тэмдэгтийн хураамж/

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандана.

Б. ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ ДАХИН АВАХАД

 • Сумын, дүүргийн улсын бүртгэгчид хандаж, иргэний үнэмлэх дахин авах өргөдлийн маягт бөглөнө.                                     Үйчилгээний хураамж
  • Төрийн банк- 261700050366 дансанд 15000 төгрөг /иргэний үнэмлэхний үнэ/
  • Татварын дансанд-3300 төгрөг /тэмдэгтийн хураамж/
  • Торгууль төлсөн баримт /хаясан үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн/
 • Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандана.

В. ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ СУНГАЛТ

 •  25, 45 насанд хүрсэн иргэн 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ.                                                                                                                                 Үйчилгээний хураамж
  • Төрийн банк- 261700050366 дансанд 15000 төгрөг /иргэний үнэмлэхний үнэ/
  • Татварын дансанд-3300 төгрөг /тэмдэгтийн хураамж/
 • Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандана.

Г. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ОГТ АВЧ БАЙГААГҮЙ ИРГЭНД ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ШИНЭЭР ОЛГОХ

 • Хүсэлт /дахин олголтын маягт улсын бүртгэгчээс авах/
 • Иргэний паспорт / улаан /
 • Оршин суугаа багийн хаягийн бүртгэлийн тодорхойлолт
 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад нотлох баримт бичиг                                                                                                                                                   Үйчилгээний хураамж

  • Төрийн банк- 261700050366 дансанд 15000 төгрөг /иргэний үнэмлэхний үнэ/
  • Татварын дансанд-3300 төгрөг /тэмдэгтийн хураамж/
Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа  газрынхаа сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандана.
                     Иргэний үнэмлэхийг ямар нэг хэлбэрээр гэмтээх, бусдад барьцаалж өгөх, бусдын  
                                     үнэмлэхийг барьцаалж авах болон ашиглахыг хуулиар хориглоно.
close
Facebook IconYouTube IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар