ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ.

ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

Газар болон газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 2018 оны 2-р улирлын мэдээ

 

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн 2018 оны 05 дугаар сарын өссөн тоон мэдээ

 

 

 

 

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр