УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ӨРӨӨ, БАЙРШИЛ, УТАСНЫ ДУГААРЫН ЖАГСААЛТ.

Овог нэр Албан тушаал Байршил Өрөө Цонх Утасны дугаар
1 Д.Оюунбаяр Хэлтсийн дарга Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 1 70584340
1 Л.Сугаррагчаа Хяналтын улсын байцаагч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 4 70584341
2 А.Наранчимэг ЭХЭБТасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 2
3 Т.Ариунтунгалаг ИБТасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 2 98970970
4 Ц.Энхчимэг ИБТасгийн улсын бүртгэгч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 5 4
5 Н.Сарнай ИБТасгийн улсын бүртгэгч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 5 5
6 Ж.Ганзориг ЭХЭБТасгийн улсын бүртгэгч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 5 3
7 Б.Наранжаргал ЭХЭБТасгийн улсын бүртгэгч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 5 1
8 Д.Ууганчимэг ЭХЭБТасгийн улсын бүртгэгч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 5 2
9 Б.Болорэрдэнэ Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 5 6
10 Б.Анхбаяр ЭХЭБТасгийн архивч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 7
11 О.Энхбаяр ИБТасгийн архивч,мэдээлэл технологийн ажилтан Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 3
12 З.Сарантуяа Ахлах нягтлан бодогч Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 4
13 Э.Эрдэнэчимэг Нярав-Бичиг хэргийн ажилтан Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын 1 давхар 1 70584341

Нээлттэй Утас

УТАС : 98970970

 

Хэлтсийн утас: 70584340

Факс: 70584341

 

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр