Лавлагаа авах.

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТАЛААР ЛАВЛАГАА АВАХ, НОТЛОХ БАРИМТ БИЧГЭЭС ХУУЛБАР ХИЙЛГЭХЭД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

  1. Лавлагаа авагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  2. Өргөдөл /дэлгэрэнгүй эсвэл хураангуй лавлагаа авах талаараа тодорхой бичнэ/
  3. Үйлчилгээний хураамж  : -Дэлгэрэнгүй лавлагаа Голомт банк / 4705006689 / дансанд энгийн 5000 төгрөг, Яаралтай бол 10000 төгрөг.
  4. Хураангуй лавлагаа Голомт банк / 4705006689 / дансанд энгийн 1000 төгрөг, Яаралтай бол  2000 төгрөг.
  5. Хуулбар хийлгэхэд 1 хуудас нь – 500 төгрөг /яаралтай байхгүй/
  6. Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр