Сайн байна уу? Таньд энэ өдрийн мэнд хүргэе!
Open
X

Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх.

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДСӨНИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

1.  Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
2.  Шүүхийн шийдвэр
3.  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийгдсэн бол холбогдох баримт бичиг
4.  Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
5.  Эд хөрөнгөөмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
2.  Мэдүүлэгбөглөнө.

Үйлчилгээний хураамж:   20000 төгрөг, Яаралтай бол 40000 төгрөг-Голомт банк / 4705006689 /

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ

close
Facebook IconYouTube IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар