Сайн байна уу? Таньд энэ өдрийн мэнд хүргэе!
Open
X

Барьцааны гэрээ.

УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

  1. Зээлийн болон барьцааны  гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
  2. Нотариатаар гэрчлэгдээгүй гэрээний хувьд иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй хүний төрсний гэрчилгээний хуулбар
  3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  4. Зээлдүүлэгчийн албан ёсны бичиг баримт, зөвшөөрөл, биеийн байцаалтын хуулбар
  5. Үйлчилгээний хураамж: Голомт банк / 4705006689 / дансанд энгийн0.05% , Яаралтай бол 0.1%
  6. Эд хөрөнгийн барьцааны эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэхэд  5000 төгрөг
  7. Барьцаалбар үйлдсэн бол хавсаргах /үйлчилгээнийхураамж энгийн 3000, яаралтай 6000 төгрөг/
  8. Мэдүүлэг бөглөнө. Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна
  9. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
close
Facebook IconYouTube IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар