Бэлэглэх гэрээ.

БЭЛЭГЛЭХ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭДБҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

  1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
  2. Бэлэглэх гэрээ/нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
  3. Эд хөрөнгөөмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/эх хувь/
  4. Үйлчилгээний хураамж: Голомт банк / 4705006689 / дансанд энгийн 20000 төгрөг, Яаралтай бол 40000 төгрөг
  5. Мэдүүлэгбөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр