СОНГОГЧ ТАНАА

Posted on 04/02/2020 · Posted in Мэдээ

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн
20 дугаар зүйлийн 20.4-т заасны дагуу сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг байгууллагын цахим хуудсанд байршууллаа. Та http://election.burtgel.gov.mn/ холбоосоор орж өөрийн бүртгэлийг баталгаажуулна уу.