“ИРГЭН ТАНЫ ГЭРТ, ГАРТ” ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Posted on 02/12/2020 · Posted in Мэдээ

МУ-ын ЗГ-аас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан манай хэлтсээс “ИРГЭН ТАНЫ ГЭРТ, ГАРТ” үйлчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Энэхүү үйлчилгээ нь өндөр настай, хөгжлийн бэрхшээлтэй, бусдын асаргаанд байдаг зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрсдийн биеэр ирж үйлчилгээ авах боломжгүй иргэдэд чиглэгдсэн бөгөөд төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэддээ ойртуулах, иргэн бүрт хүрч үйлчлэх зорилготой юм.

Хэрэв танд дээрх асуудал тулгарвал хэлтсийн 98-970-970 лавлах утас болон энэхүү пэйж хуудсаар манайд хандаарай. Бид гэрт тань очиж үйлчлэе.

#ИргэндОйрБүртгэлийнЦахимҮйлчилгээ
#ИргэнТөвтэйТөрийнҮйлчилгээ