СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Posted on 09/06/2019 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтсийн албан хаагчид Улаанбаатар Төмөр замын харъяа Баянтүмэн төмөр замын тасгийн албан хаагчдад Зөрчлийн тухай хууль, Улсын бүртгэлийн багц хуулийн шинэчилсэн найруулга болон иргэний улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар мэдээлэл хийж, сонирхсон асуултанд хариулт өгч, зарим анхаарах асуудлуудад зөвлөгөө өглөө.