“БОЛОВСРОЛЫН ЭКСПО-2019” ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО.

Posted on 05/25/2019 · Posted in Мэдээ

Дорнод аймгийн Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох мэдээлэл өгөх зорилгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Боловсролын экспо-2019” өдөрлөгт бүртгэлийн үйл ажиллагааг сурталчилж, шинээр 16 нас хүрсэн иргэдэд иргэний цахим үнэмлэхийг гардуулж, “ИРГЭНИЙ АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ”-ын үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллалаа.