ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ АЖИЛЛАЛАА

Posted on 05/23/2019 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтсийн албан хаагчид “Шүр” захын худалдаа эрхлэгчдэд болон БОЭТ-р үйлчлүүлж байгаа иргэдэд Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.