ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Posted on 05/22/2019 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтэс нь Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн эмч болон ахлах сувилагч нарт “Улсын бүртгэлийн багц хуулийн шинэчлэлт”, “Зөрчлийн тухай хууль”-иар мэдээлэл хийж сонирхсон асуултанд хариулт өгч ажиллалаа.