“ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГЫН ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТАНД” ОРОЛЦЛОО

Posted on 05/20/2019 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтэс нь Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, албадын хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах “Хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлагын хамтарсан уулзалт”-нд оролцож тулгамдаж буй асуудлаар санал солилцлоо.