СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Posted on 04/15/2019 · Posted in Мэдээ

Дорнод аймгийн прокурорын газраас 2019.04.12-ны өдөр ” Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тулгамдаж байгаа асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх арга зам ” сэдвээр нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.Уг зөвлөгөөнөөр зөрчил шалган шийдвэрлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд учирч байгаа бэрхшээлийн талаар харицан санаа бодлоо солилцсон.