“СУРАЛЦАХ УР ЧАДВАР” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Posted on 04/15/2019 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтэс нь Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 6 дугаар хуралдааны 10 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчийн сургалт, хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд албан хаагчдад “MIND UPDATE institute”-тэй хамтран “Суралцах ур чадвар”сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.