“УГТАХ, ЛАВЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-Г НЭВТРҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Posted on 04/08/2019 · Posted in Онцлох мэдээлэл

Тус хэлтэс нь 2019 оныг “Иргэнд ойр бүртгэлийн цахим үйлчилгээ”-ний жил болгон зарласан.
Дээрх зорилтот жилийн хүрээнд иргэнд бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “УГТАХ, ЛАВЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-г нэвтрүүлэн ажиллаж байна.