ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Posted on 04/07/2019 · Posted in Онцлох мэдээлэл

Тус хэлтсээс 4-р сарын 4-ний өдөр 6, 8, 10, 11-р багт, 4-р сарын 5-ны өдөр 1, 2, 3, 5-р багийн иргэдэд Улсын бүртгэлийн багц хуулийн талаар танилцуулж, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, бүртгэлийн үйл ажиллагаанд гарсан өөрчлөлт шинэчлэлтийн талаар мэдээлэл хүргэж, иргэдийн сонирхсон асуултанд хариулт өгч ажиллалаа. Мэдээлэл хүргэх үйл ажиллагаа 4-р сарын 8, 9-ний өдрүүдэд 4, 7, 9-р багт тус тус үргэлжлэн хүрнэ. Иргэд та бүхэндээ идэвхтэй оролцохыг уриалъя.