“Татварын албанаас нэхэмжлэлд суурилсан цахим төлбөрийн систем”-ийн талаарх сургалт хийв

Posted on 03/22/2019 · Posted in Мэдээ

Татварын удирдлагын нэгдсэн систем нэвтрүүлэлттэй холбоотойгоор татварын улсын байцаагч Ө.Батболд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад “Татварын албанаас нэхэмжлэлд суурилсан цахим төлбөрийн систем”-ийн талаарх сургалт, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын систем”-ийн сургалтыг зохион байгууллаа.