ХУУЛИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЛЭЭ

Posted on 11/29/2018 · Posted in Мэдээ

Иргэд, олон нийтийн хууль тогтоомжийн талаарх мэдээ мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс “Шинэ суваг” телевизтэй хамтран бэлтгэдэг “Хуулийн цаг” нэвтрүүлэгт УИХ-аас 2018 онд баталсан бүртгэлийн багц хуулийн талаар мэдээлэл өглөө.