Онлайн сургалт боллоо

Posted on 11/13/2018 · Posted in Мэдээ

Монгол Улсын Үндсэн хууль,Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн талаар танилцуулж хэлтсийн нийт ажилтан албан хаагч болон сумдын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион явуулав