ЕБС-ИЙН 10, 11-Р АНГИЙН СУРАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА.

Posted on 09/28/2018 · Posted in Мэдээ

Eрөнхий боловсролын сургуулийн 10, 11 дүгээр ангийн сурагчдад цахим иргэний үнэмлэх шинээр захиалах болон Зөрчлийн тухай хуулиар мэдээлэл өгч ажиллалаа.