УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

Posted on 09/18/2018 · Posted in Мэдээ

Хэлтсийн нийт албан хаагчид эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх эхо үзлэг оношлогоонд хамрагдлаа.