ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Posted on 09/18/2018 · Posted in Мэдээ

“Жeндэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах “Жeндэрт суурилсан хүчирхийлэл ба ажлын байрны бэлгийн дарамт” сэдвээр онлайн сургалтанд хамрагдлаа.