ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ИЖ БҮРЭН ШИРЭЭ, САНДАЛТАЙ БОЛЛОО.

Posted on 09/05/2018 · Posted in Онцлох мэдээлэл

Хэрлэн сумын засаг дарга бөгөөд Чойбалсан хотын Захирагч П.Мөнхтөр тус хэлтэст Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан үйлчилгээний ширээ, сандал, томруулдаг шил авахад шаардлагатай 870,000 төгрөгийг хувиасаа бэлэглэлээ.