СУРГАЛТ-2018

Posted on 06/08/2018 · Posted in Мэдээ

Удирдлагын академаас  зохион байгуулсан ” Бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх арга зүй “ сэдэвт сургалтанд хамрагдаж ” Үнэмлэх ” -ээ  гардаж авлаа. 2018.06.07