“Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээний нууцлал”-ын талаар мэдээлэл хийж ажиллалаа.

Posted on 05/22/2018 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтэс нь “Төрийн банк”-ны албан хаагчдад “Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээний нууцлал”-ын талаар мэдээлэл хийж ажиллалаа.