МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА.

Posted on 05/15/2018 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтэс нь Иргэний бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр 2018.05.14-2018.05.15-ны өдрүүдэд Аймгийн Музей, Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдад мэдээ, мэдээлэл хийж, сонирхсон асуултанд хариулж, бүртгэлийн гарын авлага, боршурыг тараан  ажиллалаа.