МОД ТАРИВ.

Posted on 10/11/2017 · Posted in Мэдээ

Хэлтсийн хамт олноороо амралтын өдрүүдийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлж, өмнө жилүүдэд суулгасан моднуудаа услан “улаалзгана”, “улиас”, “далуй ягаан” төрлийн модны 30 ширхэг суулгац шинээр нэмж суулгав.