ОЮУТНУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Posted on 10/09/2017 · Posted in Мэдээ

Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид 2017 оны 10-р сарын 5 ны өдөр Дорнод аймгийн Политехник коллежийн  оюутнуудад ”Зөрчлийн тухай’ хууль, Иргэний бүртгэл, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр мэдээлэл хийлээ.