НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ

Posted on 09/28/2017 · Posted in Мэдээ

ДОРНОД АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС НЬ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
ХУГАЦАА: 2017 ОНЫ 9-р САРЫН 29нд
09-16 ЦАГ ХҮРТЭЛ