СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

Posted on 09/28/2017 · Posted in Мэдээ

Дорнод аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Удирдлагын академитай хамтран “Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ” сэдэвт 16 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан ба уг сургалтанд тус хэлтсээс дотоод хяналт, шинжилгээ хариуцсан ажилтан хамрагдлаа.