Далайд дусал нэмэр

Posted on 09/21/2012 · Posted in Онцлох мэдээлэл

Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх зорилгоор цахим мэдээллийн хуудсанд санал хүсэлтийн булан, үйлчилгээний зааланд санал хүсэлтийн хайрцаг ажилуулж байна. Иргэн та албан хаагчдын ёс зүй, харилцааны соёл, үйлчилгээний сэтгэл ханамжийн талаар санал

бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэн, төрийн үйл хэргийг зохих  журмын дагуу явуулахад өөрийн үнэтэй санал зөвлөмжөө илгээнэ үү.