САНАЛ АВАХ ӨДӨР МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ШУУРХАЙ БАГ АЖИЛЛУУЛАХААР БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАЛАА

Posted on 06/25/2013 · Posted in Мэдээ

Тус хэлтэс сонгуулийн санал авах өдөр сонгогчдийг бүртгэх, таних тоног төхөөрөмж,  техник хэрэгслийн аюулгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 98 970970 сонгуулийн хэсэг тус бүрт мэдээллийн технологийн 2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй шуурхай баг ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг хангалаа.logo