Archive for the 'Мэдээ' Category

ЕБС-ИЙН 10, 11-Р АНГИЙН СУРАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА.

Posted on September 28th, 2018 · Posted in Мэдээ

Eрөнхий боловсролын сургуулийн 10, 11 дүгээр ангийн сурагчдад цахим иргэний үнэмлэх шинээр захиалах болон Зөрчлийн.. Цааш нь

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

Posted on September 18th, 2018 · Posted in Мэдээ

Хэлтсийн нийт албан хаагчид эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх эхо үзлэг оношлогоонд хамрагдлаа.

ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Posted on September 18th, 2018 · Posted in Мэдээ

Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн талаар гадаад орны туршлага хуваалцах онлайн сургалтанд хамрагдлаа.

ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Posted on September 18th, 2018 · Posted in Мэдээ

“Жeндэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах “Жeндэрт суурилсан хүчирхийлэл ба ажлын байрны.. Цааш нь

#ЧОЙБАЛСАН_ХОТ_БИДНИЙ_ГЭР #ИХ_ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Мэдээ

#ЧОЙБАЛСАН_ХОТ_БИДНИЙ_ГЭР #ИХ_ЦЭВЭРЛЭГЭЭ -д Манай хамт олон их цэвэрлэгээнд нэгдлээ  

ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Posted on June 15th, 2018 · Posted in Мэдээ

ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагчдын сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр, 2018 оны сургалтын.. Цааш нь

ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Posted on June 15th, 2018 · Posted in Мэдээ

ОНЛАЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО. ОӨУБЕГ-аас 21 аймаг,9 дүүргийн албан хаагчдад Төрийн албаны тухай хууль шинэчилсэн найруулгын.. Цааш нь

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр