Archive for the 'Онцлох мэдээлэл' Category

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль.Шинэчилсэн найруулга.

Posted on November 2nd, 2018 · Posted in Онцлох мэдээлэл

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ.ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА.

Posted on November 2nd, 2018 · Posted in Онцлох мэдээлэл

2018 оны 11-р сарын 01-ээс эхлэн мөрдөгдөх Улсын бүртгэлийн тухай хуулийн иргэдэд хамгийн их хамааралтай ТАВАН заалт.

Posted on November 2nd, 2018 · Posted in Онцлох мэдээлэл

2018 оны 11-р сарын 01-ээс эхлэн мөрдөгдөх Улсын бүртгэлийн тухай хуулийн иргэдэд хамгийн их хамааралтай.. Цааш нь

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагаа

Posted on October 18th, 2018 · Posted in Онцлох мэдээлэл

Монгол Улсын Шадар сайд, Дорнод аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний дагуу Дорнод аймагт.. Цааш нь

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР

Posted on October 18th, 2018 · Posted in Онцлох мэдээлэл

ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАХ ӨДӨР”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Posted on September 25th, 2018 · Posted in Онцлох мэдээлэл

Бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа, хууль тогтоомж сурталчлах, байгууллага иргэдийн уялдаа холбоог сайжруулан, иргэдэд хүргэх үйлчилгээний.. Цааш нь

#UNFRIEND АЯНД НЭГДЭЖ БАЙНА.

Posted on September 17th, 2018 · Posted in Онцлох мэдээлэл

Манай байгууллага цахимаар бусдыг гүтгэн доромжлох, хуурч залилах, садар самуунд уруу татах, худал хуурмаг мэдээлэл.. Цааш нь

close
Facebook IconУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарУлсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар
Зочны дэвтэр